Stromen

in evenwicht

Cursussen/ Workshops/ Consulten

Workshops, cursussen, lezingen, deelname aan beurzen en andere activiteiten worden bovenaan op deze pagina weergegeven.

Er wordt geprobeerd om deze niet duur te laten zijn om zoveel mogelijk mensen het mogelijk te maken deze praktische, heldere en concrete acitiviteiten te volgen of te kunnen ondergaan.

Na de analyse naar een deskundig persoon
Mijn kracht ligt bij de overdracht van de kennis, adviezen en coaching.

Voor helingen, het ondernemen van extra acties om je energie beter te laten stromen buiten de coaching, hulp door specialisten al dan niet in de alternatieve of niet alternatieve gezondheidszorg  e.d. wordt dan ook doorverwezen naar mensen, praktijken en specialisten die er hun vak van hebben gemaakt om je een zo degelijk mogelijk vervolg te geven na de analyse van en de adviezen over je energieverdeling.