Stromen

in evenwicht

Energie voor en na een workshop

Voor en na de workshop Soul Body Fusion van Arno van Dijk zijn energiemetingen gedaan van twee door loting gekozen cursisten.

energiemetingenvoor en na deze workshop Soul Body Fusion

Ziehier het resultaat. Met de opmerking erbij dat niet het onderwerp zelf, maar zeker ook de manier van een workshop geven effect heeft op het resultaat.