Stromen

in evenwicht

Cursussen

 

CHAKRA’S CONCREET II

Cursus - Yvon van der Meer

Verdiepingscursus
Voor deze cursus is basiskennis van het functioneren van Aura, Chakra’s en Kleurstrillingen aanbevolen.

Programma:
In deel I zijn we bewust geworden van wat Aura en Chakra’s zijn, hoe ze werken en welke invloed ze hebben op ons, ons leven, ons gevoel en onze mogelijkheden.
We maakten kennis met een paar methodieken om de chakrawerking en daarmee onze energieverdeling en mogelijkheden te beïnvloeden. Nu gaan we er ook echt mee werken.
Aan het eind van de cursus wordt weer een Chakrafoto gemaakt om te zien welke resultaten geboekt zijn.

Wat er aan de orde komt?

Te denken valt aan: 

  • Versterken van je chakrawerking door middel van kristallen Waarbij we eerst gaan kennismaken met de kracht van de kristallen.
  • De kracht van de Chakra plaatsgebonden meditatie.
  • De mogelijkheden in het healen van een Chakragebied als wij ons openstellen voor de Spirits.
  • Het leren openen en sluiten van Chakra’s met verschillende methodieken.

Maar ook:

  • De invloed van de planeten op de Chakra’s. Hoe gaan wij er mee om?
  • De invloed van je eigen functioneren op je Chakra’s. Moeten wij wel veranderen?
  • De levenslessen die besloten liggen in ons Chakra functioneren.

Kortom: verdieping en verdere concretisering om inzicht en daardoor invloed te kunnen krijgen op onze eigen energieverdeling en – werking!
Om beter in ons zelf en ons vel te komen zitten!

FacebookLikeBox